Over ons

Katholieke Belangenorganisatie voor Ouderen

Afdeling Hengelo

De KBO behartigt de belangen van ouderen in het algemeen en van de leden in het bijzonder, vooral zij die daartoe zelf niet meer in staat zijn. De KBO maakt zich sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.

De KBO is met 180.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt ze haar leden ontmoetingsmogelijkheden, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

De KBO is een vereniging met ruim 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen. De 5 grootste  provinciale KBO-afdelingen zijn verenigd in het Senioren Netwerk Nederland dat opkomt voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van de belastingen, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Leden krijgen tien keer per jaar gratis het magazine ONS

De KBO werkt in Hengelo nauw samen met de PCOB, Samen geven ze  9 of 10 keer per jaar de Nieuwsbrief De Koerier uit, waarin  komende activiteiten, excursies en ontmoetingsmogelijkheden worden vermeld.

Doelstellingen:

Vergroten van de participatie van senioren in de Overijsselse samenleving.
Bevorderen van het welzijn/welbevinden van senioren.
Vormgeven aan identiteit gebonden onderwerpen.